Werkgroepen

Om haar missie “Grow the digital market” in concrete acties om te zetten focust IAB Belgium zich op 3 thema’s : Regulate, Inspire & Educate.

Regulate:
IAB-Belgium is het platform die alle partijen bij elkaar brengt om de digitale reclamemarkt beter te organiseren. Door bijvoorbeeld standaarden vast te leggen voor de online advertentieformaten, metrics, etc. Maar ‘reguleren’ betekent ook de juridische en deontologische aspecten van nabij volgen, zoals de regels over de inhoud van reclame, over privacy, etc. Daar de meeste juridische initiatieven voortkomen uit Europese Richtlijnen en problematieken, is IAB-Belgium actief lid van het IAB Europe Policy Committee.

Inspire:
De markt inspireren via creatieve digitale cases, evenementen en onderzoek is de missie van Inspire. Met als voornaamste evenementen: IAB ThinkEvents (conferenties), IAB MIXX Awards (beste digitale cases) en IAB Discovery (avondevent). Op vlak van onderzoek concentreert IAB Belgium zich op economische impact studies, consumentengedrag en onderzoek over digitale effectiviteit.

Educate:
Zorgen voor gekwalificeerd personeel betekent niet alleen de onderwijswereld stimuleren in het aanbieden van digital advertising&marketing programma’s, maar ook zelf opleidingen ontwikkelen, zoals de IAB Academy (basis) en de IAB Ateliers (advanced).

 

Om deel te nemen aan de werkgroepen, contacteer IAB!