Standards & Guidelines

Via een aantal afspraken en tools tracht IAB Belgium het verkoop-, ontwikkeling- en aanleverproces van display advertising zo efficient als mogelijk te laten verlopen.  De IAB Standards&Tech Specs en de IAB Sales Guidelines zorgen hier ondermeer voor.

Wereldwijd bepaalt IAB de standaardformaten voor online display advertising. Dankzij de zogenaamde UAP-formaten (universal ad package) kunnen adverteerders probleemloos internationale campagnes lokaal implementeren.

Screen Shot 2013-04-29 at 12.05.26Daarnaast bepaalt IAB-Belgium de standaardformaten voor de Belgische markt. Op basis van overleg binnen de sector worden de formaten en technische specificaties vastgelegd. IAB-Belgium bepaalt de  Belgische standaardformaten voor in-page units & expandables, over-the-page units en online video. De nieuwste versie (1/2/2013) voorziet tevens standaardformaten voor mobile (surf+apps) en tablet (enkel apps). De IAB Rising Star formaten worden toegevoegd als aanbeveling naar de toekomst.
ACC (Association of Communication Companies), UMA (Unie van de Media-Agentschappen) en DMA (Digital Media Association) ondersteunen de IAB Standard Formats.

Voor Rich Media campagnes verloopt het aanleverproces iets complexer en neemt het meer tijd in beslag. De verschillende stappen worden beschreven in het document “Rich Media Process”.

De reclameregies volgen de IAB Sales Guidelines bij het verkopen van online mediaruimte. Het opvolgen van deze Guidelines door alle betrokken partijen verbetert de efficiëntie van de online advertising supply chain.

>> Download hier de IAB-Standaardformaten & techspecs voor display, online video, mobile en tablet